Odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki w gospodarstwie rolnym

Doznałeś wypadku w gospodarstwie rolnym i zastanawiasz się jakie roszczenia Ci przysługują. Poniosłeś szkodę majątkową w związku z wykonywaniem prac rolniczych? Sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie bądź zadośćuczynienie z tytułu ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego (OC rolnika). Zgłoś się do nas, a my przeanalizujemy kompleksowo Twoją sprawę i przedstawimy szanse na dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Ubezpieczenie OC rolnika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne powinien posiadać ubezpieczenie OC rolnika. Posiadanie takiego ubezpieczenia powoduje, że w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej, bądź w mieniu osoby trzeciej przez rolnika, osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę pracującą w jego gospodarstwie rolnym osoba, która dozna szkody może wystąpić o odszkodowanie, bądź zadośćuczynienie bezpośrednio do ubezpieczyciela. 

Jakie roszczenia przysługują osobie poszkodowanej w ramach ubezpieczenia OC rolnika?

Osobie poszkodowanej, która dozna uszczerbku na zdrowiu, bądź poniesie szkodę materialną w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przysługuje szereg roszczeń, w szczególności: odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, zwrot utraconych zarobków, renta. 

Jeśli doznałeś wypadku w gospodarstwie rolnym i zastanawiasz się jakie roszczenia przysługują w Twoim przypadku, zgłoś się do nas, a my przeanalizujemy Twoją sprawę i przedstawimy możliwe rozwiązania. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw z pewnością pozwoli na wskazanie odpowiedniego kierunku i podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania należnej rekompensaty z tytułu szkody. 

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy naszej Kancelarii?

W sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia OC rolnika, ubezpieczyciele często podnoszą argument, że w przypadku danej szkody rolnik nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę, wskazując, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, bądź twierdzą, że dana szkoda nie ma związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i w związku z tym odmawiają wypłaty odszkodowania. Ważne jest zatem, aby już w momencie zgłoszenia szkody mieć tę świadomość, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z tego powodu. Dlatego nie warto zwlekać ze skorzystania z porady doświadczonego fachowca, który udzieli pomocy począwszy od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw powoduje, że powierzając swoją sprawę naszej Kancelarii możesz mieć pewność, że będzie ona prowadzona w sposób profesjonalny.  

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Otrzymaj jasną i klarowną odpowiedź na Twoje prawne wątpliwości

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej online, której udzielimy Ci nawet w 1 dzień. Wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu. Wypełnij krótki formularz i dołącz niezbędne dokumenty. Nasz zespół radców prawnych dokładnie przeanalizuje Twoje pytanie i wróci do Ciebie z gotową telefoniczną odpowiedzią.

Zaufali nam

kakareko wojciech
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00