Ile jest czasu na dochodzenie odszkodowania za gradobicie, przymrozek, suszę w sadzie?

Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną przez grad, przymrozek, suszę w uprawach sadowniczych?

Grad, przymrozek, bądź susza występujące w sadzie mogą spowodować ogromne straty dla sadownika. W przypadku wystąpienia negatywnego zjawiska w sadzie warto jak najszybciej rozpocząć działania związane z dochodzeniem odszkodowania. 

Ile jest czasu na dochodzenie odszkodowania za gradobicie, przymrozek, suszę w sadzie?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego, szkoda powinna zostać zgłoszona do ubezpieczyciela niezwłocznie. Zwykle ogólne warunki ubezpieczenia, które powinien udostępnić ubezpieczyciel, stosowane w przypadku konkretnego ubezpieczenia regulują tę kwestię. Warto zatem zajrzeć do tego dokumentu. Zwłoka sadownika w zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela może znacznie utrudnić możliwość uzyskania odszkodowania, bądź w ogóle pozbawić możliwości uzyskania takiego odszkodowania. 

Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną przez grad, przymrozek, suszę w uprawach sadowniczych?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie wystąpienia szkody. Należy jednak pamiętać, że w momencie zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem do ubezpieczyciela bieg przedawnienia zostaje przerwany. Z regulacji zawartych w kodeksie cywilnym wynika, że bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający szkodę otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Co to oznacza? Jeśli zgłosiliśmy np. szkodę gradową do ubezpieczyciela i zakład ubezpieczeń wyda w tym zakresie decyzję o przyznaniu odszkodowania, choćby zaniżonego, przed nami jest trzyletni okres na dochodzenie dopłaty odszkodowania od ubezpieczyciela od momentu wydania decyzji przez ubezpieczyciela, w tym na dochodzenie roszczenia na drodze sądowej. 

Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje roszczenie odszkodowawcze za szkodę wyrządzoną przez grad, przymrozek, suszę w uprawach sadowniczych nie uległo przedawnieniu – zgłoś się do nas, a my przeanalizujemy Twoją sprawę. Więcej informacji znajdziesz w zakładce – odszkodowania za gradobicie w sadzie.

Dodaj komentarz

Otrzymaj jasną i klarowną odpowiedź na Twoje prawne wątpliwości

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej online, której udzielimy Ci nawet w 1 dzień. Wygodnie, szybko i bez wychodzenia z domu. Wypełnij krótki formularz i dołącz niezbędne dokumenty. Nasz zespół radców prawnych dokładnie przeanalizuje Twoje pytanie i wróci do Ciebie z gotową telefoniczną odpowiedzią.

Zaufali nam

kakareko wojciech
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00